Julekalenderen er slut

Forsorgsmuseet i Svendborg
Forsorgsmuseet i Svendborg
Anbragt
Den første danske børnelov blev vedtaget i 1905 og fastslog, at staten skulle tage ansvar, når forældre ikke kunne eller ville drage ordentlig omsorg for deres børn. Dermed blev børns opdragelse og trivsel for alvor et statsligt anliggende.
Gennemførelsen af loven blev dog uddelegeret til kommunale råd, der skulle sørge for anbringelser af børn, ligesom plejefamilier og børnehjem skulle stå for børnenes opdragelse
Loven blev omtalt som ’børnenes beskyttelseslov’, men til trods for at de politiske intentioner med loven var gode, forhindrede den ikke, at virkeligheden for en del af de anbragte børn blev barsk. Omsorgssvigt og misrøgt var en del af hverdagen på en del af landets børnehjem.
Danmarks Forsorgsmuseum har i år slået dørene op for en ny permanent udstilling: ”ANBRAGT”, som fortæller historier om anbringelser på tværs af generationer fra slutningen af 1800-tallet til i dag med udgangspunkt i en række anbragte børns egne oplevelser.
Idealerne, værdigrundlaget og menneskesynet har ændret sig gennem tiden, men betydningen og konsekvenserne af en anbringelse har til enhver tid været omsiggribende for børnene.
 I udstillingen optræder historier fra tre tidsperioder side om side, og udstillingen kommer rundt om temaerne: ”Før anbringelsen”, ”Den første dag”, ”Hverdagen”, ”Sociale relationer”, ”Opdragelse og straf” og ”Efter anbringelsen”.

Foto: Ard Jongsma / Udstillingsdesign: Torden & Lynild 

Se Lars Mikkelsen vise rundt i udstillingen
https://www.youtube.com/watch?v=i3N1FqHKz3s

Læs mere:
https://www.svendborgmuseum.dk/udstillinger/anbragt https://danmarkshistorien.dk/vis/materiale/boerneloven-i-1905-og-forsorgen-for-boern-i-danmark

Hvor mange danske børn har været – eller er – anbragt uden for hjemmet de seneste 150 år?
Anbragt
Den første danske børnelov blev vedtaget i 1905 og fastslog, at staten skulle tage ansvar, når forældre ikke kunne eller ville drage ordentlig omsorg for deres børn. Dermed blev børns opdragelse og trivsel for alvor et statsligt anliggende.
Gennemførelsen af loven blev dog uddelegeret til kommunale råd, der skulle sørge for anbringelser af børn, ligesom plejefamilier og børnehjem skulle stå for børnenes opdragelse
Loven blev omtalt som ’børnenes beskyttelseslov’, men til trods for at de politiske intentioner med loven var gode, forhindrede den ikke, at virkeligheden for en del af de anbragte børn blev barsk. Omsorgssvigt og misrøgt var en del af hverdagen på en del af landets børnehjem.
Danmarks Forsorgsmuseum har i år slået dørene op for en ny permanent udstilling: ”ANBRAGT”, som fortæller historier om anbringelser på tværs af generationer fra slutningen af 1800-tallet til i dag med udgangspunkt i en række anbragte børns egne oplevelser.
Idealerne, værdigrundlaget og menneskesynet har ændret sig gennem tiden, men betydningen og konsekvenserne af en anbringelse har til enhver tid været omsiggribende for børnene.
 I udstillingen optræder historier fra tre tidsperioder side om side, og udstillingen kommer rundt om temaerne: ”Før anbringelsen”, ”Den første dag”, ”Hverdagen”, ”Sociale relationer”, ”Opdragelse og straf” og ”Efter anbringelsen”.

Foto: Ard Jongsma / Udstillingsdesign: Torden & Lynild 

Se Lars Mikkelsen vise rundt i udstillingen
https://www.youtube.com/watch?v=i3N1FqHKz3s

Læs mere:
https://www.svendborgmuseum.dk/udstillinger/anbragt https://danmarkshistorien.dk/vis/materiale/boerneloven-i-1905-og-forsorgen-for-boern-i-danmark

Hvor mange danske børn har været – eller er – anbragt uden for hjemmet de seneste 150 år?
Dagens præmie


4 fribilletter til Forsorgsmuseet i Svendborg samt et eksemplar af bogen "Fattiggården".
Sponsoreret af Forsorgsmuseet i Svendborg.

Ups, du mangler et obligatorisk felt markeret med rødt.

Lågen er lukket

Rigtigt svar: 150.000


Konkurrencevilkår

- Vinderen vil blive trukket tilfældigt baseret på indsendte svar.
- Vinderne vil blive kontaktet via e-mail.
- Hvis de påkrævede oplysninger er registreret forkert, vil præmien gå tilbage i en ny lodtrækning.
- Deltagelse i konkurrencen er gratis og der er ingen købsforpligtelser.
- Deltagelse i konkurrencen er tilladt for enhver der har en gyldig email og er 16 år eller ældre på tidspunktet for registreringen.
- Deltageren accepterer at den registrerede email vil blive gemt og kan behandles og anvendes i forbindelse med information om konkurrenceafholders produkter og tjenester på et senere tidspunkt.

Vilkår