Julekalenderen er slut

Kampen om kvindernes røde fane
Kampen om kvindernes røde fane
Kvindernes rettigheder og ligeværdige deltagelse i arbejderbevægelsens kamp har ikke altid været en selvfølge. Om end der fra stiftelsen af Den Internationale Arbejderforening for Danmark i 1871 var fokus på dette. Således var Internationales sektion 20, som blev oprettet i 1872, forbeholdt kvinder. De havde dog ikke fuldgyldig medlemsstatus af sektionsrådet. Idet mændene mente, at de endnu manglende noget politisk skoling. Sektionen opløstes af myndighederne sammen med resten af Internationale.
Et af pionertidens diskussionsemner var om kvinderne skulle holdes ude fra arbejdsmarkedet eller integreres i fagforeningerne. Med en kvindeløn på det halve af mændenes blev de af mange opfattet som løntrykkere, der derfor skulle holdes ude fra arbejdspladserne. En strategi som man hos tobaksarbejderne dog fortrød og beklagede 4 år senere, hvor man var ”kommet til Klarhed om Kvindens Ligeberettigelse med Manden, og følgelig maa den kvindelige Arbejder for det samme Arbejde betales efter samme Forhold som manden”.
 I 1873 oprettedes Den Frie Kvindelige Forening, som i første omgang effektivt indsamlede midler til de fængslede ledere. Men efterhånden udviklede den sig til en politisk aktør. Således fik foreningen sat et ligestillingspolitisk fingeraftryk på Det Socialdemokratiske Arbejderpartis principprogram fra 1876, hvor man bl.a. krævede valgret til ”både Mænd og Kvinder”.
Den Frie Kvindelige Forening havde fra starten Louis Pio bevågenhed og støtte i kampen for kvindernes rettigheder. Da kvindeforeningen i 1876 blev repræsenteret i De Frie Fagforeningers Centralbestyrelse, fejrede man det ved at skaffe sig en rød foreningsfane. Så den 31. maj 1876 blev den første røde kvindeforeningsfane i Danmark indviet af selveste Louis Pio, der holdt festtalen.
Fanen skulle præsenteres i det kommende grundlovsoptog, hvilket dog afstedkom modstand og misbilligelse fra flere sider. Bl.a. fra formanden for de københavnske smede- og maskinarbejdere, som ikke kunne acceptere, at Den Kvindelige Frie Forening med sin fane deltog særskilt i optoget. Og under selve optoget udgjorde medlemmer af bl.a. bygningssnedkernes fagforening en slags æres- og sikkerhedsvagt, som omgav fanen og kvindeforeningen for at forhindre, at de blev forulempede.

Hvilket slogan var der broderet på Den Fri Quindelige  Forenings fane?Foto: 
Delegerede på Det Socialdemokratiske Arbejderpartis første kongres på traktørstedet "Gimle" 1876. Meget symbolsk står Louis Pio bag de tre siddende kvindelige delegerede: fra v. : Jaquette Liljencrantz, Cathrine Marie Clausen og F. Petersen.


Link og litteratur

Henning Grelle: https://www.arbejdermuseet.dk/kvindeliv/kvindefanen/fanen-og-den-frie-kvindelige-forening/
fiu:
https://fiu-ligestilling.dk/wp-content/uploads/2019/07/c2242c5b63c449c30b0867628125a09c.pdf
Lars K. Christensen m.fl., Arbejdernes historie i Danmark, SFAH’s skriftserie nr. 46, 2007 7
Kvindernes rettigheder og ligeværdige deltagelse i arbejderbevægelsens kamp har ikke altid været en selvfølge. Om end der fra stiftelsen af Den Internationale Arbejderforening for Danmark i 1871 var fokus på dette. Således var Internationales sektion 20, som blev oprettet i 1872, forbeholdt kvinder. De havde dog ikke fuldgyldig medlemsstatus af sektionsrådet. Idet mændene mente, at de endnu manglende noget politisk skoling. Sektionen opløstes af myndighederne sammen med resten af Internationale.
Et af pionertidens diskussionsemner var om kvinderne skulle holdes ude fra arbejdsmarkedet eller integreres i fagforeningerne. Med en kvindeløn på det halve af mændenes blev de af mange opfattet som løntrykkere, der derfor skulle holdes ude fra arbejdspladserne. En strategi som man hos tobaksarbejderne dog fortrød og beklagede 4 år senere, hvor man var ”kommet til Klarhed om Kvindens Ligeberettigelse med Manden, og følgelig maa den kvindelige Arbejder for det samme Arbejde betales efter samme Forhold som manden”.
 I 1873 oprettedes Den Frie Kvindelige Forening, som i første omgang effektivt indsamlede midler til de fængslede ledere. Men efterhånden udviklede den sig til en politisk aktør. Således fik foreningen sat et ligestillingspolitisk fingeraftryk på Det Socialdemokratiske Arbejderpartis principprogram fra 1876, hvor man bl.a. krævede valgret til ”både Mænd og Kvinder”.
Den Frie Kvindelige Forening havde fra starten Louis Pio bevågenhed og støtte i kampen for kvindernes rettigheder. Da kvindeforeningen i 1876 blev repræsenteret i De Frie Fagforeningers Centralbestyrelse, fejrede man det ved at skaffe sig en rød foreningsfane. Så den 31. maj 1876 blev den første røde kvindeforeningsfane i Danmark indviet af selveste Louis Pio, der holdt festtalen.
Fanen skulle præsenteres i det kommende grundlovsoptog, hvilket dog afstedkom modstand og misbilligelse fra flere sider. Bl.a. fra formanden for de københavnske smede- og maskinarbejdere, som ikke kunne acceptere, at Den Kvindelige Frie Forening med sin fane deltog særskilt i optoget. Og under selve optoget udgjorde medlemmer af bl.a. bygningssnedkernes fagforening en slags æres- og sikkerhedsvagt, som omgav fanen og kvindeforeningen for at forhindre, at de blev forulempede.

Hvilket slogan var der broderet på Den Fri Quindelige  Forenings fane?Foto: 
Delegerede på Det Socialdemokratiske Arbejderpartis første kongres på traktørstedet "Gimle" 1876. Meget symbolsk står Louis Pio bag de tre siddende kvindelige delegerede: fra v. : Jaquette Liljencrantz, Cathrine Marie Clausen og F. Petersen.


Link og litteratur

Henning Grelle: https://www.arbejdermuseet.dk/kvindeliv/kvindefanen/fanen-og-den-frie-kvindelige-forening/
fiu:
https://fiu-ligestilling.dk/wp-content/uploads/2019/07/c2242c5b63c449c30b0867628125a09c.pdf
Lars K. Christensen m.fl., Arbejdernes historie i Danmark, SFAH’s skriftserie nr. 46, 2007 7
Dagens præmie


En Bloomingville plaid.
Sponsoreret af alka.

Ups, du mangler et obligatorisk felt markeret med rødt.

Lågen er lukket

Rigtigt svar: Ingen sejr uden kamp


Konkurrencevilkår

- Vinderen vil blive trukket tilfældigt baseret på indsendte svar.
- Vinderne vil blive kontaktet via e-mail.
- Hvis de påkrævede oplysninger er registreret forkert, vil præmien gå tilbage i en ny lodtrækning.
- Deltagelse i konkurrencen er gratis og der er ingen købsforpligtelser.
- Deltagelse i konkurrencen er tilladt for enhver der har en gyldig email og er 16 år eller ældre på tidspunktet for registreringen.
- Deltageren accepterer at den registrerede email vil blive gemt og kan behandles og anvendes i forbindelse med information om konkurrenceafholders produkter og tjenester på et senere tidspunkt.

Vilkår