Julekalenderen er slut

Væveropstanden i 1844
Væveropstanden i 1844
I 1844 var de tyske hjemmevævere hårdt ramt af sult og nød. Værst i Schlesien. De blev presset af billigere varer fra de engelske maskinvæve og af de købmænd og godsejere, som leverede dem råvarerne og købte de færdige produkter.
Vævernes krav om højere løn blev mødt med afvisning og politiovergreb. Hvilket udløste angreb på købmændenes huse. Efterhånden omfattede hungerrevolten 3000 vævere, men blev brutalt slået ned af den prøjsiske hær. Karl Marx så væveroprøret som fødslen af den tyske arbejderbevægelse. Dvs. som meget mere end en hungerrevolte, men forspillet til noget større. Denne tolkning gav opstanden en central placering i den tyske arbejderhistorie.
 I samtiden og siden er væveropstanden også blevet fortolket og formidlet i billeder, sange, digte og skuespil. Bl.a. i et digt af Heinrich Heine fra 1845 og i nobelprismodtageren (1912) Gerhart Hauptmanns succesfulde skuespil Die Weber (uropført i 1894). Heines digt blev offentliggjort i avisen Vorwärts, som blev redigeret af hans ven, Karl Marx.

MED hule Øjne og gnislende Tænder
de sidder ved Væven med travle Hænder.
"Tyskland, vi væver dit Dødningeskrud,
vi væver deri tre Forbandelsesbud:
Vi væver, vi væver!

Forbandet den Skingud, som svigted i Nøden,
da Vinteren trued med Hungersdøden,
forgjæves vi bied, forgjæves vi bad,
men Spot han os yded istedetfor Mad,
vi væver, vi væver!

Forbandet Kongen, hin Drot for de rige,
der ikke kunde vor Nød besige,
der rev os Brødet af vore Munde
og siden lod os skyde som Hunde
- vi væver, vi væver!

Forbandet det falske Fædreland,
som Raadenskabsspirer kun nære kan,
hvor hver en Blomst saa spæd maa dø,
og hvor kun Skjændselen sætter Frø
- vi væver, vi væver!

Og Skytlen flyver, Vævens Brag
gir Gjenlyd gjennem Nat og Dag
- "Old-Tyskland, vi væver dit Dødning-Skrud,
vi væver deri tre Forbandelsesbud
- vi væver, vi væver!"
 

I 1890 blev Heinrich Heines digt oversat til dansk af en dansk forfatter, som er mere kendt for sine naturlyriske sange end sine social indignerede beskrivelser af almuens undertrykkelse og trange livsvilkår.

Hvem er oversætteren?

Link
https://pov.international/vaevernes-revolte-og-dens-litteraere-folger/
https://www.information.dk/debat/1997/12/heinrich-heine-elsket-forhadt Billede: Fra Käthe Kollwitz grafiske serie om de Schlesiske  væveres oprør mod godsejerne og købmændene 1844.
I 1844 var de tyske hjemmevævere hårdt ramt af sult og nød. Værst i Schlesien. De blev presset af billigere varer fra de engelske maskinvæve og af de købmænd og godsejere, som leverede dem råvarerne og købte de færdige produkter.
Vævernes krav om højere løn blev mødt med afvisning og politiovergreb. Hvilket udløste angreb på købmændenes huse. Efterhånden omfattede hungerrevolten 3000 vævere, men blev brutalt slået ned af den prøjsiske hær. Karl Marx så væveroprøret som fødslen af den tyske arbejderbevægelse. Dvs. som meget mere end en hungerrevolte, men forspillet til noget større. Denne tolkning gav opstanden en central placering i den tyske arbejderhistorie.
 I samtiden og siden er væveropstanden også blevet fortolket og formidlet i billeder, sange, digte og skuespil. Bl.a. i et digt af Heinrich Heine fra 1845 og i nobelprismodtageren (1912) Gerhart Hauptmanns succesfulde skuespil Die Weber (uropført i 1894). Heines digt blev offentliggjort i avisen Vorwärts, som blev redigeret af hans ven, Karl Marx.

MED hule Øjne og gnislende Tænder
de sidder ved Væven med travle Hænder.
"Tyskland, vi væver dit Dødningeskrud,
vi væver deri tre Forbandelsesbud:
Vi væver, vi væver!

Forbandet den Skingud, som svigted i Nøden,
da Vinteren trued med Hungersdøden,
forgjæves vi bied, forgjæves vi bad,
men Spot han os yded istedetfor Mad,
vi væver, vi væver!

Forbandet Kongen, hin Drot for de rige,
der ikke kunde vor Nød besige,
der rev os Brødet af vore Munde
og siden lod os skyde som Hunde
- vi væver, vi væver!

Forbandet det falske Fædreland,
som Raadenskabsspirer kun nære kan,
hvor hver en Blomst saa spæd maa dø,
og hvor kun Skjændselen sætter Frø
- vi væver, vi væver!

Og Skytlen flyver, Vævens Brag
gir Gjenlyd gjennem Nat og Dag
- "Old-Tyskland, vi væver dit Dødning-Skrud,
vi væver deri tre Forbandelsesbud
- vi væver, vi væver!"
 

I 1890 blev Heinrich Heines digt oversat til dansk af en dansk forfatter, som er mere kendt for sine naturlyriske sange end sine social indignerede beskrivelser af almuens undertrykkelse og trange livsvilkår.

Hvem er oversætteren?

Link
https://pov.international/vaevernes-revolte-og-dens-litteraere-folger/
https://www.information.dk/debat/1997/12/heinrich-heine-elsket-forhadt Billede: Fra Käthe Kollwitz grafiske serie om de Schlesiske  væveres oprør mod godsejerne og købmændene 1844.
Dagens præmie


En stor håndklædepakke fra Mette Dietmer.
Sponsoreret af Arbejdernes Landsbank.

Ups, du mangler et obligatorisk felt markeret med rødt.

Lågen er lukket

Rigtigt svar: Jeppe Aakjær


Konkurrencevilkår

- Vinderen vil blive trukket tilfældigt baseret på indsendte svar.
- Vinderne vil blive kontaktet via e-mail.
- Hvis de påkrævede oplysninger er registreret forkert, vil præmien gå tilbage i en ny lodtrækning.
- Deltagelse i konkurrencen er gratis og der er ingen købsforpligtelser.
- Deltagelse i konkurrencen er tilladt for enhver der har en gyldig email og er 16 år eller ældre på tidspunktet for registreringen.
- Deltageren accepterer at den registrerede email vil blive gemt og kan behandles og anvendes i forbindelse med information om konkurrenceafholders produkter og tjenester på et senere tidspunkt.

Vilkår