Julekalenderen er slut

Gustav Pedersen
Gustav Pedersen
Gustav Pedersen var uddannet bankmand og blev i 1918 formand for HK Aarhus, men blev i 1923 hentet til København som formand for HK København, hvor han som den slagkraftige agitator, han var, havde stor succes med at rette op på både medlemstal og faglige resultater. Han blev senere, i 1938, formand for hele HK.
Som formand for HK København stod han bl.a. i spidsen for at sende hvervede tillidsfolk ud på de store arbejdspladser og for at få gennemført lokale lønforhandlinger på de enkelte arbejdspladser.
Et eksempel på hans retorik kan læses i en artikel i Dansk Handel og Medhjælpertidende fra 1927, hvor der blev indkaldt til offentligt møde under overskriften: "Sulteløn eller Afskedigelse?" Mødets baggrund var, at arbejdsgiverne ville nedsætte den i forvejen alt for ringe løn, og at de ydermere truede deres ansatte med opsigelse, hvis de organiserede sig.
Det hed i artiklen bl.a.: ”Det er en Kamp på Liv eller Død mellem Medhjælperne og den hensynsløse gruppe af Principaler, der, hvis de faar Lov at blive helt dominerende, tvinger tusinder af Medhjælpere over i de haabløse subsistensløses Rækker.” … og ”Vi lægger ud med det offentlige Medhjælpermøde i Grundtvigs Hus Tirsdag den 8. Marts Kl. 8 og vi maa kræve af vores medlemmer, at de hver for sig bidrager til at gøre Mødet til det, det skal være. En effektiv Protest mod vor Stands Ødelæggelse og et Samlingssignal til Kampen for vor Ret til at leve som Mennesker.”

Læs mere: https://biografiskleksikon.lex.dk/Gustav_Pedersen

Gustav Pedersen blev ikke bare formand for hele HK, men også
Gustav Pedersen var uddannet bankmand og blev i 1918 formand for HK Aarhus, men blev i 1923 hentet til København som formand for HK København, hvor han som den slagkraftige agitator, han var, havde stor succes med at rette op på både medlemstal og faglige resultater. Han blev senere, i 1938, formand for hele HK.
Som formand for HK København stod han bl.a. i spidsen for at sende hvervede tillidsfolk ud på de store arbejdspladser og for at få gennemført lokale lønforhandlinger på de enkelte arbejdspladser.
Et eksempel på hans retorik kan læses i en artikel i Dansk Handel og Medhjælpertidende fra 1927, hvor der blev indkaldt til offentligt møde under overskriften: "Sulteløn eller Afskedigelse?" Mødets baggrund var, at arbejdsgiverne ville nedsætte den i forvejen alt for ringe løn, og at de ydermere truede deres ansatte med opsigelse, hvis de organiserede sig.
Det hed i artiklen bl.a.: ”Det er en Kamp på Liv eller Død mellem Medhjælperne og den hensynsløse gruppe af Principaler, der, hvis de faar Lov at blive helt dominerende, tvinger tusinder af Medhjælpere over i de haabløse subsistensløses Rækker.” … og ”Vi lægger ud med det offentlige Medhjælpermøde i Grundtvigs Hus Tirsdag den 8. Marts Kl. 8 og vi maa kræve af vores medlemmer, at de hver for sig bidrager til at gøre Mødet til det, det skal være. En effektiv Protest mod vor Stands Ødelæggelse og et Samlingssignal til Kampen for vor Ret til at leve som Mennesker.”

Læs mere: https://biografiskleksikon.lex.dk/Gustav_Pedersen

Gustav Pedersen blev ikke bare formand for hele HK, men også
Dagens præmie


Et getaway-ophold på hotel- og konferencenter Klinten i Rødvig.
Sponsoreret af HK Hovedstaden.

Ups, du mangler et obligatorisk felt markeret med rødt.

Lågen er lukket

Rigtigt svar: Formand for Folketinget


Konkurrencevilkår

- Vinderen vil blive trukket tilfældigt baseret på indsendte svar.
- Vinderne vil blive kontaktet via e-mail.
- Hvis de påkrævede oplysninger er registreret forkert, vil præmien gå tilbage i en ny lodtrækning.
- Deltagelse i konkurrencen er gratis og der er ingen købsforpligtelser.
- Deltagelse i konkurrencen er tilladt for enhver der har en gyldig email og er 16 år eller ældre på tidspunktet for registreringen.
- Deltageren accepterer at den registrerede email vil blive gemt og kan behandles og anvendes i forbindelse med information om konkurrenceafholders produkter og tjenester på et senere tidspunkt.

Vilkår