Julekalenderen er slut

Frederik Dreier -en tidlig dansk socialist
Frederik Dreier -en tidlig dansk socialist
Almindeligvis dateres starten på den socialistiske arbejderbevægelse i Danmark til 1871, da Louis Pio m.fl. stiftede Den Internationale Arbejderforening for Danmark. Men tankerne var nu ikke nye. Således udgav den unge medicinstuderende Frederik Dreier i 1848-53 en række skrifter, hvori han krævede samfundet omformet efter socialistiske principper og vendte sig mod nationalisme og ulighed. Dreier byggede især på de franske utopister, men havde også kendskab til Marx og Engels.
Kort før sin tidlige død i 1853 var han medstifter af Arbejderforeningen af 1853, hvorfra der i 1856 udskiltes Københavns Arbejderforening, hvor flere af medlemmerne senere tilsluttede sig Pios Internationale. Med sit radikale reformprogram stod den københavnske arbejderforening i skarp modsætning til tidens borgerligt prægede ”arbejderforeninger”.

Hvem er den anden samfundsreformator, som kaldte materialisten Dreier "en fremmed fugl " i en tid, der byggede på en åndelig-religiøs forståelse af mennesket? 
Og som i 1902 i Politiken skrev:
Det er snart 50 år siden, at Frederik Dreier døde, og endnu er ikke det Ringeste sket for at opfriske og bevare Mindet om ham. Og dog var Ingen i hans danske Samtid den Mand overlegen, der kun 21 Aar gammel var det fremmeligste Hoved i Landet, og som, da han, 25 Aar gammel, revet bort af Døden, havde udtalt flere og dybere gaaende moderne Tanker end alle hans Landsmænd tilsammen. "?

Link og litteratur

https://denstoredanske.lex.dk/Frederik_Dreier
Frederik Dreier, Samlede Skrifter, Reitzels Forlag 2003.
Bertel Nygaard, Det røde spøgelse, SFAH’s skriftserie 2014. Frederik Dreier og samfundets reform, Tiderne Skifter 2003 .


 
Almindeligvis dateres starten på den socialistiske arbejderbevægelse i Danmark til 1871, da Louis Pio m.fl. stiftede Den Internationale Arbejderforening for Danmark. Men tankerne var nu ikke nye. Således udgav den unge medicinstuderende Frederik Dreier i 1848-53 en række skrifter, hvori han krævede samfundet omformet efter socialistiske principper og vendte sig mod nationalisme og ulighed. Dreier byggede især på de franske utopister, men havde også kendskab til Marx og Engels.
Kort før sin tidlige død i 1853 var han medstifter af Arbejderforeningen af 1853, hvorfra der i 1856 udskiltes Københavns Arbejderforening, hvor flere af medlemmerne senere tilsluttede sig Pios Internationale. Med sit radikale reformprogram stod den københavnske arbejderforening i skarp modsætning til tidens borgerligt prægede ”arbejderforeninger”.

Hvem er den anden samfundsreformator, som kaldte materialisten Dreier "en fremmed fugl " i en tid, der byggede på en åndelig-religiøs forståelse af mennesket? 
Og som i 1902 i Politiken skrev:
Det er snart 50 år siden, at Frederik Dreier døde, og endnu er ikke det Ringeste sket for at opfriske og bevare Mindet om ham. Og dog var Ingen i hans danske Samtid den Mand overlegen, der kun 21 Aar gammel var det fremmeligste Hoved i Landet, og som, da han, 25 Aar gammel, revet bort af Døden, havde udtalt flere og dybere gaaende moderne Tanker end alle hans Landsmænd tilsammen. "?

Link og litteratur

https://denstoredanske.lex.dk/Frederik_Dreier
Frederik Dreier, Samlede Skrifter, Reitzels Forlag 2003.
Bertel Nygaard, Det røde spøgelse, SFAH’s skriftserie 2014. Frederik Dreier og samfundets reform, Tiderne Skifter 2003 .


 
Dagens præmie


En Gloria skål fra Erik Bagger med indhold af søde sager,
Sponsoreret af sampension.

Ups, du mangler et obligatorisk felt markeret med rødt.

Lågen er lukket

Rigtigt svar: George Brandes


Konkurrencevilkår

- Vinderen vil blive trukket tilfældigt baseret på indsendte svar.
- Vinderne vil blive kontaktet via e-mail.
- Hvis de påkrævede oplysninger er registreret forkert, vil præmien gå tilbage i en ny lodtrækning.
- Deltagelse i konkurrencen er gratis og der er ingen købsforpligtelser.
- Deltagelse i konkurrencen er tilladt for enhver der har en gyldig email og er 16 år eller ældre på tidspunktet for registreringen.
- Deltageren accepterer at den registrerede email vil blive gemt og kan behandles og anvendes i forbindelse med information om konkurrenceafholders produkter og tjenester på et senere tidspunkt.

Vilkår